VIKTIGT ! Öppna här: Asbestförekomst i gammalt fönsterkitt.


Lagning av äldre fönster 

Glasbranschföreningen och Byggnads har tillsammans genomfört provtagning av asbest i gammalt fönsterkitt.

Tagna prover visar att det finns en risk på förekomst av 14 % i fastigheter byggda före 1982 – där fönstren inte är bytta.

Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar, som till exempel cancer.

För att inte äventyra vår hälsa kommer vi i fortsättningen att försäkra oss om att det inte finns asbest i fönsterkittet vi ska ta bort. Om fastigheten är byggd före 1982 kommer vi att ta ett prov på kittet som lämnas för analys.

Analysen tar ett par arbetsdagar och när vi fått svar gäller följande:

  • Om svaret är negativt - utför vi glasreparationen som vanligt
  • Om svaret är positivt - visar på asbest lämnar vi över arbetet till en saneringsfirma som sanerar fönsterbågen.
  • När vi får fönsterbågen åter till oss glasar vi den och monterar den på plats i fastigheten.

Vi är tyvärr tvungna att hantera Era fönster på detta sätt och följa gällande lagstiftning, om vi inte följer dessa regler begår vi ett arbetsmiljöbrott samtidigt som vi riskerar vår hälsa.

Kostnaden för en analys av ett asbestprov är ca 500-800 kr beroende på hur fort ni vill ha arbetet utfört och detta betalas av fastighetsägaren.

Med äldre fastigheter menas byggnader, villor, bostadsrätter uppförda fram till 1982. 

2016-03-01 09:00